Obelių šilo mūšio 70-metis

Liepos 11 dieną buvo minimas Obelių šilo mūšio 70-metis. Minėjimo metu parodytos partizanų bei NKVD kautynės, remtasi autentišku mūšio scenarijumi. Tąkart apie 50 partizanų iš „Vyties“ kuopos bei „Birutės“ būrio leido laiką stovykloje, kurioje buvo ir partizanų bunkeris. Deja, netrukus žvalgai pranešė apie besiartinančią sovietų kariuomenę. Sovietams pastebėjus netoli stovyklos uogavusį partizaną, kariai puolė jį vytis, šaukdami ir šaudydami. Partizanui parbėgus į stovyklą, prasidėjo kelias valandas trukęs mūšis. Partizanams puikiai laikantis, priešui stovyklos užimti nepavyko. Tačiau antpuoliai nuolatos kartojosi, todėl ėmė trukti amunicijos. Išgirdę, jog atvežamas sovietų pastiprinimas, partizanai sėkmingai atsitraukė. Įvairių liudininkų duomenimis, partizanų gretose kovėsi ir vienas pasilikęs vokiečių karys – visa tai autentiškai atvaizduota minėjimo metu. Partizanai nuostolių nepatyrė. Balys Vaičėnas (vadovavęs partizanams kautynių metu) teigė: „Mes laimėjom trumpą mūšį, bet dar nenugalėjome sunkios vergijos, mus žiauriai slegiančios.“