RKKA

Darbininkų-valstiečių raudonoji armija – Sovietų sąjungos kariniai daliniai. Pradėtos formuoti 1918-asiais metais, šios pajėgos gyvavo iki 1946-ųjų. Tuomet, prasidėjus masinei demobilizacijai po karo, Raudonoji armija pervadinta į Sovietinę armiją. Antroje karo pusėje pergales dažniausiai siekdami kiekybine persvara, pradžioje raudonarmiečiai skaudžiai pralaimėdavo. Vienas iš pavyzdžių – kovos veiksmai Suomijoje. Karo su pastarąją pradžioje (1941-aisais) RKKA sudarė beveik 7 milijonai karių (ir vyrų ir moterų). Iš viso Antrajame pasauliniame šios gretose kovėsi 29 su puse milijono karių, 11 su puse milijono jų žuvo. Dažnai išvarę vokiečių okupantus pamiršdavo išeiti ir patys – taip atsitiko visoje Rytų Europoje.