Waffen-SS pajėgos

Tai elitinių Vokietijos pajėgų – SS – koviniai daliniai. Šie kariai būdavo metami į karščiausius mūšių ar fronto taškus. 950 000 vyrų turėjusios Waffen-SS pajėgos, karo metais neteko 27 procentų karių – 253 000 žmonių. Be griežtos fizinės atrankos prieškariu ir pirmaisiais karo metais, į šiuos dalinius patekti galėjo tik ideologiškai „kraujo liniją“ atitinkantys vyrai. Tiesa, karui baigiantis ir esant žmonių trūkumui, priėmimo sąlygos buvo sušvelnintos, o į Waffen-SS buvo pradėti imti daugelio okupuotų šalių savanoriai. Mobilizacija 1943 m. vasario mėn. bandyta įvykdyti ir Lietuvoje, tačiau, skirtingai nei Latvijoje ir Estijoje, dėl tuometinės pogrindinės spaudos raginimų, į vokiečių kvietimą atsiliepė vos 286 asmenys. Dauguma iš jų buvo netinkami tarnybai. Po karo sąjungininkams SS paskelbus nusikalstama organizacija, Waffen-SS taip pat neišvengė kaltinimų. Net aštuonios iš 38-ių divizijų, Niurnberge buvo apkaltintos masinėmis okupuotų kraštų civilių žudynėmis.