SS parašiutininkai

Dažniausiai atkuriame 500-ąjį SS parašiutininkų batalioną. Suformuotas 1943-ųjų rudenį batalionas veikė iki pat karo pabaigos (1944-ais po mūšių Lietuvoje pervadintas į 600-tąjį). Batalionas kovėsi daugelyje žymių operacijų – bandyme likviduoti jugoslavų raudonųjų partizanų vadą - maršalą Josipą Broz-Titą, kontrsmūgio sąjungininkų pajėgoms Ardėnuose smaigalyje ir pan. Šio bataliono kariai kovėsi ir Lietuvoje – padėjo iš sovietų apsupto Vilniaus išsilaisvinti čia buvusiai vokiečių įgulai, trumpam sulaikė sovietų puolimą Raseinių – Šiaulių linijoje. Kruvinuose Antrojo pasaulinio karo mūšiuose netekęs daug karių, ne kartą papildytas, 1945-ųjų gegužę batalionas pasidavė amerikiečiams.

Apie šį batalioną visai neseniai išleista Rolf Michaelis knyga lietuvių kalba, kurioje publikuota ir mūsų klubo nuotrauka.